Prijavi se

FuelMaster


Jednostavna i bezbedna upotreba. Proizvod ne zahteva nikakvo spe-
cijalno održavanje.
Konstrukcija “rezervoar u rezervoaru” štiti od izlivanja i neprijatnih
mirisa van proizvoda.
U proizvodnji korišćeni polietilen top kvaliteta obezbeđuje otpor-
nost na mehanička oštećenja, vremenske nepogode i UV radijaciju.
Garancija na rezervoare je 10 godina, a na dodatnu opremu 2 go-
dine. Garancija važi samo za proizvode kojim se rukovalo u skladu
sa savetima proizvođača.


Loading