Prijavi se

TruckMaster


Idealni za dopunu teških mašina na mestu upotrebe.
Integrisana podela unutar rezervoara smanjuje ljuljanje goriva tokom transporta.
TruckMaster® od 430 i 900 litara je testiran da odgovara zahtevima Evrop-
skog Sporazuma (ADR) o internacionalnom prevozu opasnih materija putem,


Loading